ДОКУМЕНТИ

Декларация за притежаване на куче
Декларация за притежаване на куче
Заявление за промяна в обстоятелствата

Заявление за промяна в обстоятелствата

Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на Общо събрание

Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на Общо събрание

Пълномощно за общо събрание

Пълномощно за общо събрание

Жалба до управителя на етажната собственост

Жалба до управителя на етажната собственост

Бланка за попълване на КНИГА СОБСТВЕНИЦИ – Самостоятелен обект

Бланка за попълване на КНИГА СОБСТВЕНИЦИ – Самостоятелен обект

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на етажната собственост

Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния ред